Actuele subsidies en Premies voor Hamont-Achel

Large_sparen

1. Subsidie voor de aanplanting van lijnvormige elementen
Deze subsidie omvat kleine landschapselementen bestaande uit bomen en/of struiken en hoogstamboomgaarden.

Subsidie bedraagt voor bosplantsoen en heesters maximaal 0,25 euro/stuk en voor hoogstammige bomen maximaal 5 euro/stuk, met een maximum van 75% van de aankoopprijs per plantsoort en een maximumbedrag van 125 euro per aanvrager en per dienstjaar.

Voor meer informatie over voorwaarden en aanvraagformulieren wendt u zich tot de milieudienst (tel. 011/44.50.40). 

2. Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening
Voor het installeren van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening volgens de code van de goede praktijk kan een subsidie verkregen worden.

Voorwaarden

 • In geval van een hemelwaterput moet de inhoud van de put in verhouding zijn met de grootte van de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum inhoud van 3000 liter.
 • Een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine op de hemelwaterput is verplicht
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en de leidingen van de hemelwaterput.
 • In geval van een infiltratievoorziening is het buffervolume in functie van het afvoerdebiet
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen
 • De subsidie kan aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. De subsidie bedraagt 500 euro.

 

3. Subsidie voor een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)
De subsidie voor de installatie van een individuele waterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA) geldt voor woningen waarvoor het college van burgemeester en schepenen in het kader van de stedenbouwkundige vergunning deze individuele voorbehandeling opgelegd heeft, alsook de bestaande woningen die niet aansluitbaar zijn op de openbare riolering, zoals aangeduid op het zoneringsplan van Hamont-Achel.

Voorwaarden

 • De zuivering is verdergaand dan bij een septische put
 • De IBA beschikt over een watervoorbehandelingsinstallatie die bestaat uit een voorbehandeling en een bijkomende biologische zuivering
 • Hemelwater wordt maximaal geweerd uit de IBA
 • De subsidie bedraagt 50% van de totale kostprijs met een maximum van 1000 euro en kan aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

 4. Subsidie voor isolatie en energiezuinige woningen
De stad Hamont-Achel voorziet een subsidie voor dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, kelderisolatie en superisolerende beglazing en voor het bouwen van energiezuinige woningen. Een goed begin om energie te besparen in de woning is zorgen een goede isolatie.

Netbeheerder Infrax voorziet al verscheidene jaren bovenvermelde subsidies. Wie in 2010 isolatie aanbrengt, superisolerende beglazing of een energiezuinige woning bouwt (factuurdatum vanaf 1/1/2010) plaatst en een subsidie ontvangt van Infrax, zal hierbovenop nog een subsidie van de stad Hamont-Achel ontvangen. 
De voorwaarden voor het bekomen van de subsidie zijn dezelfde als die van Infrax.

De subsidie van de stad bedraagt
- Voor superisolerende beglazing: 5 euro/m² indien geplaatst door een geregistreerd aannemer.

- Voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en kelderisolatie:

 • 2 euro/m² indien geplaatst door een geregistreerd aannemer.
 • 1 euro/m² indien zelf geplaatst.

 

- Voor het bouwen van een energiezuinige woning:
 • voor het bouwen van een nieuwbouwwoning met een E-peil van 60:
  - voor een huis: 500 euro + 20 euro per E-peilpuntverbetering.
  - voor een appartement: 200 euro + 10 euro per E-peilpuntverbetering.
 • voor het bouwen van een nieuwbouwwoning met een E-peil van 40 of lager:
  - voor een huis: 900 euro
  - voor een appartement: 400 euro

 

Aanvragen worden gedaan via Infrax en niet via de stad. Met één aanvraagformulier kan u dus twee subsidies krijgen. Wie een subsidie krijgt van Infrax, ontvangt nadien automatisch nog een subsidie van de stad.

 

Verder zijn er nog premies van toepassing waar u als bouwheer van kunt profiteren:

 

 • Premie voor buitenmuurisolatie
 • Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie
 • Premie voor een condensatieketel op aardgas
 • Premie voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie
 • Premie voor een warmtepomp
 • Premie voor een zonneboiler
 • Premie voor het halen van energieprestatiepeil ≤80 of ≤60
 • Premie voor hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing
 • Premie voor kelderisolatie
 • Premie voor radiatorfolie
 • Premie voor thermostaatkranen voor centrale verwarming
 • Premie voor vloerisolatie