Meer sociale huurwoningen in Hamont-Achel

Large_sociale_huurwoning

De woningen zijn in de grensstad Hamont-Achel bij de duurste in Limburg. Het is een fenomeen dat het stadsbestuur niet helemaal in de hand heeft, maar de raadsleden maakten de voorbije jaren van het woonbeleid wel een belangrijk punt. 'Zo hebben we een inschrijvingslijst voor jonge gezinnen die stedelijke bouwkavels kunnen kopen', zegt schepen van Wonen Daisy Winters (CD&V). 'Maar ook proberen we om goed samen te werken met sociale huisvestingsmaatschappijen. Zo willen we meer sociale woningen op de markt brengen.'

Volgens Jo Bollen, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis, is het belangrijk dat de gemeenten hun steentje blijven bijdragen. 'Sinds de jaren zestig bouwden we in Hamont-Achel 299 sociale woningen. In Hamont komen er daar in de komende jaren nog 35 bij. Ook zijn we gestart met de bouw van dertien woningen die aangepast zijn aan mindervaliden. In Achel zullen eind dit jaar nog eens acht woningen uitbesteed worden.' 'Nu staan er 150 mensen of gezinnen op de wachtlijst voor een woning in Hamont-Achel. De wachttijd bedraagt 74 maanden. Er is weinig verloop in de sociale woningmarkt en daarom zijn bijkomende woningen noodzakelijk.'

Molenveld
De 25 woningen die momenteel in Molenveld gerealiseerd worden, schieten aardig op. In augustus van volgend jaar zullen ze opgeleverd worden.
'Het was een moeilijk dossier, omdat er gronden vrijgemaakt moesten worden. Ook hebben de buurtbewoners enorm gestreden voor het behoud van het oude Molenpaadje. Het stadsbestuur heeft zich in het dossier vastgebeten en zo de nodige gronden kunnen verwerven. En het Molenpaadje hebben we geïntegreerd in het project, net zal de Napoleonsmolen zelf. We hebben zelfs rekening gehouden met de windstromen van de molen. Het project kost bijna 2,8 miljoen euro.'

De Kempkens
Ondertussen wordt ook druk gebouwd aan het project De Kempkens. Hier zullen tien sociale appartementen gecombineerd worden met dertien appartementen aangepast aan mindervaliden. 'Dit project realiseren we samen met de vzw Stijn. De bouw van deze woningen zal wat meer tijd en geld kosten. De kosten worden geschat op bijna 3,3 miljoen euro. Een enorm duur project dat we nooit terug kunnen verdienen met de huur. In augustus 2012 zullen deze werken afgerond zijn.'