Privacy Policy

Roos Interactive Advertising wil u graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan Roos Interactive Advertising niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit www.woonadviesgidshamont.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door Roos Interactive Advertising door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door Roos Interactive Advertising of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking

Het gebruik van de data

Vanaf uw eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld: Geregistreerd serienummer van uw computer (cookie) Archivering van uw verschillende bezoeken aan de site evenals van de pagina’s die u het meest bezocht.

Indien u reeds een formulier ingevuld hebt: Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, E-mail adres, andere informatie betreffende de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site.

De verzamelde informatie kan, door Roos Interactive Advertising® of haar commerciële partners, gebruikt worden voor marketingacties.